ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสิงห์สมุทร 2508 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี