โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    
  • cubeaaa

  • cubeRandombbbb

  • blockccc

  • blockccc

ข่าวเด่น : โรงเรียนสิงห์สมุทรได้กำหนดวันรายงานตัวมีดังนี้


วันที่ 9 เมษายน 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00น.
                             มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00 - 15.30น.
วันที่ 26 เมษายน 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 08.30 - 12.00น.
                             มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 13.00 - 15.30น.
วันที่ 27 เมษายน 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 08.30 - 12.00น.
                             มัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00 - 15.30น.


เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038 - 437095,038 - 437900 - 2 โทรสาร 038 - 437059, 038 - 439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com E-mail singth_ss@hotmail.com
©Singsamut School 2013