โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    
  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

ข่าวสารและกิจกรรม


6 - 5 - 59 รูปเข้าค่ายพุทธสาวิกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4 - 4 - 59 รูปรับประกาศนียบัตร ม.ปลาย
4 - 4 - 59 รูปรับประกาศนียบัตร ม.ต้น
5 - 3 - 59 การจัดหาผู้รับสิทธิ์จำหน่ายนํ้าดื่มและดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการ
1 - 3 - 59 download ปก SGS(สำหรับครู)
22 - 1 - 59 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ o - net ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
22 -1 - 59 ติวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่ิอเตรียมสอบ o-net ในวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
22 - 1 - 59 ปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
22 - 1 - 59 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียน 2/2558 ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559
22 - 1 - 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น ม.2 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2559
8 - 12 - 58 สื่อการเรียนการสอนครูศรัณย์ พรมสวัสดิ์
8 - 6 - 58 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558


นักกีฬาเรือใบแข่งซีเกมส์ ณ สิงค์โปร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ห้อง รางวัล
1 นายศราวุธ เพ็ชรศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เหรียญทองแดง ประเภท 420
2 นางสาวชณินารถ พูลศิริคช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เหรียญทองแดง ประเภท 420
3 นางสาวพิชญาภรณ์ เก่งกล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 เหรียญทองแดง ประเภท 420
4 นายอภิวัฒน์ ศรีงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 เหรียญเงิน ประเภท เลเซอร์เลเดียนเลเดียนยูธ
5 นางสาวนิชาภรณ์ แป้นเหมือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ประเภท เลเซอร์เลเดียนทีม ได้ที่ 4
6 นางสาวกมลชนก กล้าหาญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เหรียญเงิน ประเภท ออฟติมิสเดี่ยว ทีม เหรียญทองแดง
7 นายสุธน แย้มพินิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เหรียญเงิน ประเภทออฟติมิสเดี่ยว ทีม เหรียญทองแดง
8 นายวรวงศ์ ราชรัตนารักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เหรียญทองแดง ประเภททีมออฟติมิส
9 นางสาวชนกชน์ หวังสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เหรียญทองแดง ประเภททีมออฟติมิส
10 นายศรัณวงศ์ พูลพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เหรียญทองแดง ประเภททีมออฟติมิส
11 เด็กหญิงแพรวา เก่งกล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประเภททีมออฟติมิส (ตัวสำรอง)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ขอมอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นางศิวาพร ศรีวิไล เป็นผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิตดีเด่น
ในโครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2558

ขอแสดงความยินดี

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน(ปรับปรุง)
อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน(ปรับปรุง)
อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน(ปรับปรุง)นักเรียนตัวแทนการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนสิงห์มุทร EP/MEP ปรจำปี 2558

กิจกรรม Singing Contest ด.ญ.ปูนแดง บุษรานันท์ ม.3/1 รางวัลเหรียญเงิน ด.ช.ธนภัทร พ่วงแพ ม.6/2 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง กิจกรรม Impromptu Speech ด.ช.ชนะภัย วิจิตรขจี ม.3/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง นางสาวนิธิชา โชคสงวน ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เหรียญทอง กิจกรรม Multi Skills Competition ด.ช.ธนพล พลายด้วง ม.3/2 รางวัลเหรียญทองแดง นายวัชรพล คำพุฒ ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee ด.ญ.ฐิติพัชร มีสวัสด์ ม.3/1 รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวลักษมน ขอดคำ ม.4/1 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม Story Telling ด.ญ.จิตพิสุทธิ์ สรโยธิน ม.3/1 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวหริญโรจน์ ทวยไธสง ม.6/2 รางวัลเหรียญทอง โดยมีนักเรียนที่ต้องไปแข่งขันต่อรอบชิงชนะเลิศระดับภาค 4 โซน จำนวน 3 คน 1.นายธนภัทร พ่วงแพ 2.นางสาวนิธิชา โชคสงวน 3.นายวัชรพล คำพุฒ แข่งขันในงาน EP/MEP Open House The Hub @ ZERE รังงสิต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
การอบรมลูกเสือ แกนนำต้านยาเสพติด ปรจำปี 2558

นักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ด.ช.ปาราเมศ คณะใน ด.ญ.พัชริดา ห้าวหาญ ด.ญ.สุจินดา จันทรา ด.ญ.มณีกานท์ อินสำราญ ด.ญ.โศจิรัตน์ วันแก้ว

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437095 038-437690 - 2 โทรสาร 038-437059, 038-439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com
E-mail โรงเรียนสิงห์สมุทร singth_ss@hotmail.com Web site Singsamut School mobile
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18