ข่าวประชาสัมพันธ์

 

14000onon

 

นักเรียนที่ชำระค่าเทอมแล้ว

** ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563**

นักเรียนมารับใบเสร็จได้ที่ ห้องการเงินโรงเรียน

ตึกอำนวยการ ในเวลาราชการ ค่ะ