โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

12/10/65 รับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้บริหาร

12/10/65 รับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
     1. ตำแหน่ง ครูวิชาพลศึกษา  1 อัตรา
     2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา

ตั้งแต่
     วันที่ 20 ต.ค - 30 ต.ค.  2565   ขอรับใบสมัครและยื่นได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคคล ตึกอำนวยการ โรงเรียนสิงห์สมุทร
     วันที่ 31 ต.ค.65      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     วันที่ 1 พ.ย. 65        สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.
     วันที่ 1 พ.ย. 65        ประกาศผลการคัดเลือก รายงานตัว
     วันที่  2 พ.ย.65      ทำสัญญาจ้าง
>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์