โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

คติพจน์ของโรงเรียน
"รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี"

ผู้บริหาร

วีดีทัศน์กิจกรรม
รับสมัครนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศ-ผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
218 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-ครู

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเยาภา ลันขุนทด ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
263 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เกียรติบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมของที่ระลึก
62 ผู้เข้าชม
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกอล์ฟกีฬาเยาวชนภาคตะวันออก ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
120 ผู้เข้าชม
นางสาวทอฝัน เจริญวงศ์ ม.6/2 นางสาวเพียงหทัย หาญสุวรรณ ม.6/2 ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
130 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์