โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

คติพจน์ของโรงเรียน
"รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี"

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์พิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

นายชนะพล รัตนโชติ และนายสารัช พงษ์เจริญ เป็นตัวแทนของภาคไปแข่งตอบปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูต สหรัฐฯ- ไทย 190 ปี
689 ผู้เข้าชม
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
603 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศสถานศึกษา

ในการประกวดนิทรรศการโครงการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย”
721 ผู้เข้าชม
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
584 ผู้เข้าชม
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2566 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
863 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-ผู้บริหาร

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร)”
785 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-ครู

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ” ระดับดี
796 ผู้เข้าชม

รอบรั้วสิงห์สมุทร

รวมภาพกิจกรรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์