โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

คติพจน์ของโรงเรียน
"รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี"

ผู้บริหาร

กิจกรรมพิเศษ

วีดีทัศน์กิจกรรม


รับสมัครนักเรียน

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4ประเภทห้องเรียนปกติในวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2566
16 ผู้เข้าชม
กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการมอบตัวที่บทความนี้
11 ผู้เข้าชม

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานสถานที่ 3 อัตรา (ชาย2 หญิง1)
158 ผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศ-ผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
141 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-ครู

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเยาภา ลันขุนทด ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
195 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกอล์ฟกีฬาเยาวชนภาคตะวันออก ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
74 ผู้เข้าชม
นางสาวทอฝัน เจริญวงศ์ ม.6/2 นางสาวเพียงหทัย หาญสุวรรณ ม.6/2 ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
76 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์