โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

คติพจน์ของโรงเรียน
"รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี"

ผู้บริหาร

วีดีทัศน์กิจกรรม

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
Cr.นักเรียนทีมโสตสิงห์สมุทร


พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
Cr.นักเรียนทีมโสตสิงห์สมุทร

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
CR.ทีมนักเรียนช่างภาพโสตฯ โรงเรียนสิงห์สมุทร 🤍💙พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
CR.ทีมนักเรียนช่างภาพโสตฯ โรงเรียนสิงห์สมุทร 🤍💙

ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
23 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ห้องเรียน 6/4 โครงการวิทย์-คณิต รุ่น 14 ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
77 ผู้เข้าชม
ห้องเรียน 6/3 โครงการวิทย์-คณิต รุ่น 14 ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
61 ผู้เข้าชม
ห้องโครงการวิทย์-คณิต รุ่น 14 ในการสอบเข้านักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 64 จำนวน 10 คน
84 ผู้เข้าชม
คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
73 ผู้เข้าชม
นางสาวทอฝัน บุนนาค ม.6/7 นายธนพัต ศิริเจริญ ชั้น ม.5/6 เด็กหญิงพชรพรรณ องคะลอย ในนามทัพกีฬาไทย กีฬาซีเกมส์ 2023 ณ ประเทศกัมพูชา การแข่งขันกีฬาเรือใบ
70 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศสถานศึกษา

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2566 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
99 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-ผู้บริหาร

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร)”
117 ผู้เข้าชม
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
471 ผู้เข้าชม

รางวัลเกียรติยศ-ครู

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเยาภา ลันขุนทด ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
400 ผู้เข้าชม

รอบรั้วสิงห์สมุทร

รวมภาพกิจกรรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์