โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

114 รายการ
และ โครงการ "ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ท่านสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการ ปิยาภรณ์ นิตยกิตติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงห์สมุทร
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) โดยงานห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนสิงห์สมุทร
โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนสิงห์สมุทร นำนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 11 คน โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมการฝึกเรือใบขั้นพื้นฐาน ประเภท Laser จำนวน 4 วัน (วันที่ 3-4 และ 10-11 กันยายน 2565) ณ สโมสรกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
พร้อมฝึกทักษะลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์