โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

34 รายการ
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องใน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญชวนคุณครูระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาทุกท่าน ร่วมการอบรมออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill"
โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดพิธีปิดกิจกรรมสิงห์คัพ และสิงห์ยัดห่วง ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสิงห์สมุทร ร่วมกับ เทศบาลเมืองสัตหีบ และสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าร่วมกิจกรรม Language Day ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดพิธีปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ครูนักเรียนร่วมใจ พิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต ประจำปี 2565
โรงเรียนสิงห์สมุทร มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)
โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักแสดงและผู้ช่วยจัดการแสดงในตำแหน่งต่างๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์