โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

34 รายการ
ขอแสดงความยินดีกับ  นายญาณวุฒิ สุวรรณศิลป์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ในโอกาสเข้ารับรางวัล "คนดีมีน้ำใจในอำเภอสัตหีบ" จากท่านว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ TYES โดยมีนักเรียนร่วมสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 226 คน ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์สมุทร ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนำนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าร่วมการประชุมสัมนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้ร่วมลงนามทำ MOU กับทีมสโมสรฟุตบอลกองเรือรบ เพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรม "POP - UP DESIGN COURSE คณิตศาสตร์กับการออกแบบ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร
งานลูกเสือ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนสิงห์สมุทร เข้ารับการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับสมัครคัดเลือกนักแสดงละครเวที เรื่อง ละครเพลง...รามเกียรติ์ เดอะ มิวสิคัล ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์