โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

114 รายการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจ ณ หอประชุม 55
นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ม. 6/3 นายสารัช พงษ์เจริญ ม. 5/4 สอบผ่านการคัดเลือก ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ให้เกียรติเป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โดม 61
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนวิชาเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยมี คุณวไลลักษณ์ เกษภาไพศาล จากอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ​การเพาะเห็ด และการทำ​ EM​ Bell
โดยคุณครูพงศธร วงศ์สีดา หัวหน้าห้องเรียน MEP คุณครูประภัสรา ณ กาฬสินธุ์ และ Mr.Gabriel Dela Cruz ณ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บํารุง)
ร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบลายเสื้อ งานเดิน - วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสิงห์สมุทร ผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 กันยายน 2565
เด็กชายปุณณวัตน์ พิมพ์พงศ์ ม.3/7 เด็กชายจิรายุ การุญญเวทย์ ม.2/7 เด็กหญิงมุจิรานันท์ รอดหนุ่น ม.2/9 นางสาววิรากานต์ คุ้มปลี ม.4/12 ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ดูแล และฝึกซ้อม โดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
เด็กชายปุณณวัตน์ พิมพ์พงศ์ ม.3/7 นางสาวอติกานต์ เชิดชู ม.4/9 นางสาวมารีต้า เกิดสวัสดิ์ ม.5/7 นายกรกช อรุณ ม.6/12 นายปณชัย บุญคำ ม.6/15 เด็กหญิงมุจิรานันท์ รอดหนุ่น ม.2/9 นางสาวรฐา ก้องฐิติเดช ม.6/12 เด็กชายจิรายุ การุญญเวทย์ ม.2/7 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี ดูแล และฝึกซ้อม โดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ นายนวพัทธ์ ศรีวัฒนะ และนางสาวอมลวรรณ วันเพ็ญ ม.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 46 ICT ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดูแล และฝึกซ้อม โดย คุณครูจิราพร จิตกุย และคุณครูอัจฉราพร สารสมัคร
นางสาวเปรมณิชา เบ้าทอง และนางสาวชญาภา เอี่ยมละมัย ม.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันออกแบบ Motion Graphic ระดับ ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 46 ICT ดูแลและฝึกซ้อม โดย คุณครูณฐิกา ขำพุ่มพงษ์ และคุณครูอัจฉราพร สารสมัคร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์