โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

4/7/65 ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์

4/7/65 ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
      โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุทิศา ศรีตังนันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ สวนนงนุชพัทยา NICE

#รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น #ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร 


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์