โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

13/7/65 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

13/7/65 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
      โรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โดม 61 โรงเรียนสิงห์สมุทร 

#หล่อเทียนพรรษา
#ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์