โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 13/7/65 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

13/7/65 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ผู้บริหาร
  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 13/7/65 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

13/7/65 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 11 กรฎาคม 2565
      งาน Zero waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสิงห์สมุทร มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ โดม 61 โรงเรียนสิงห์สมุทร 

#zerowastschool
#ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์