โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

15/7/65 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าร่วมกิจกรรม Language Day

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

15/7/65 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าร่วมกิจกรรม Language Day

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าร่วมกิจกรรม Language Day 🇹🇭🇺🇸🇨🇳🇷🇺🇯🇵🇰🇷 🗓 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
📌📌📌 โดยมีการแข่งขันประกวดออกแบบ standee board ⭐️⭐️⭐️ ในหัวข้อ มาสคอตใส่ชุดประจำชาติ 5 ภาษา (อังกฤษ, จีน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น และเกาหลี)
🏆🏆🏆 ผลงานที่ชนะเลิศจะนำมาจัดแสดงบนเวทีในงานกิจกรรม Language Day

#languageday #ต่างประเทศสิงห์สมุทร
#ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์