โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

15/7/65 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

15/7/65 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
      โรงเรียนสิงห์สมุทร ร่วมกับ เทศบาลเมืองสัตหีบ และสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมขบวนแห่เทียน และนำต้นเทียนถวายวัด ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

#วันเข้าพรรษา #แห่เทียนพรรษา
#ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทรสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์