โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

19/7/65 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

19/7/65 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 
      ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
🇹🇭ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย
✍️ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขัน ในเวลา 08.00 น. ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณศาลาลานประดู่ ข้างตึกอำนวยการ
🏆เกณฑ์ในการแข่งขัน
1. วาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทยไม่จำกัดเรื่อง (ระบุชื่อตัวละคร และชื่อเรื่องในผลงาน)
2. ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดเตรียมกระดาษขนาด A3 ไว้ให้
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
4. สามารถเลือกใช้สีและเทคนิคได้ตามความถนัด (ให้นักเรียนเตรียมสีและแผ่นรองวาดมาเอง)
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน จำนวน 3 ชั่วโมง
#ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะดำเนินการขอเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้
🏅นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร” ต่อไป
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
✍️ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขัน ในเวลา 08.00 น. ที่บริเวณอาคารโดม 61
#ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะดำเนินการขอเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้
🏅นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร” ต่อไป
ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ภาษาไทย
🏆ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
🏅นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 2 และรางวัลชมเชย จะต้องเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดม 61
✍️ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร ในเวลา 08.00 น. ที่อาคารโดม 61
🏅นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร” ต่อไป
ในการแข่งขันระดับชั้น ม. ต้น ไม่มีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ ชมเชย เนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตัดสินและไม่ตรงตามประเด็นหัวข้อที่กำหนดประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ
🏆ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
🏅นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 2 และรางวัลชมเชย จะต้องเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดม 61
✍️ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร ในเวลา 08.00 น. ที่อาคารโดม 61
🏅นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร” ต่อไปประกาศผลการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
🏆ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
🏅นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 2 และรางวัลชมเชย จะต้องเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดม 61
✍️ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร ในเวลา 08.00 น. ที่อาคารโดม 61
🎙นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย จะต้องโชว์อ่านทำนองเสนาะในพิธีเปิดด้วย
🏅🏅นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร” ต่อไปสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์