โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

4/8/65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร

4/8/65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องใน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   กิจกรรมการแข่งขัน
   1. การแข่งขัน Motion Infographic 

   2. ประกวดออกแบบโปสเตอร์ infographic

   3. สนุกจัดเต็มกับ STEM ศึกษา
   4. MR & MISS REUSE
   5. แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  
   6. แข่งขันออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือapplication
   7. การแข่งขันทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
   8. ฟิสิกส์สัปปยะ
   9. แข่งขันประกวดสุนทรพจน์
 10. ประกวดเรียงความ 


กิจกรรมภายในงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โดม 61 เวลา 09.00-14.00 น.
   1. ซุ้มชีววิทยา
   2. เคมีแลนด์
   3. ไอทีแลนด์
   4. ซุ้มฟิสิกส์
   5. ซุ้มธรณีสัญจร
   6. ซุ้มงานวัด
   7. ซุ้มพาน้องส่องดาว

   สนใจสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    https://sites.google.com/singsamut.ac.th/science-week


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์