โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

29/7/65 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเยาภา ลันขุนทด

29/7/65 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเยาภา ลันขุนทด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

💙
🤍 โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับ 💙🤍 💐💐💐 คุณครูเยาภา ลันขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 💐💐💐
🧡💙 ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 🧡💙
#ขอแสดงความยินดี #ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร ⚓️⚓️⚓️

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์