โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

12/10/65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผู้บริหาร

12/10/65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

      ตามที่โรงเรียนสิงห์สมุทรได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

     - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
     - ตำแหน่งพนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

       บัดนี้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

》รายละเอียดเพิ่มเติม《

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์