โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

9/12/65 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2563-2564

9/12/65 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2563-2564

✨วันที่ 9 ธันวาคม 2565✨

     นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทรเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 🌟


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์