โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

12/12/65 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเจนภพ ด่านไธสง ได้รับรางวัล The winner รางวัลชนะเลิศ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมใหม่

12/12/65 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเจนภพ ด่านไธสง ได้รับรางวัล The winner รางวัลชนะเลิศ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมใหม่

✨วันที่ 12 ธันวาคม 2565✨

     ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเจนภพ ด่านไธสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 🏆ได้รับรางวัล The winner รางวัลชนะเลิศ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมใหม่🥇โดยครูเจนภพเป็น 1 ใน 30 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมการอบรมและการแข่งขันระดมความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ TESOL Hackathon Thailand 2022 🌟


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์