โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

23/12/65 ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์สมุทร

23/12/65 ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์สมุทร

🌟 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 🌟

🎉✨ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์สมุทร 🎉✨
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ได้รับรางวัล "รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต" ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น สาขาการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัย ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานครสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์