โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอเชิญชวนนักเรียน ที่สนใจ เข้าร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทย “ละคร เพลงฉ่อย วรรณคดีไทย”

ผู้บริหาร

ขอเชิญชวนนักเรียน ที่สนใจ เข้าร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทย “ละคร เพลงฉ่อย วรรณคดีไทย”

📣 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนนักเรียน ที่สนใจ เข้าร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทย “ละคร เพลงฉ่อย วรรณคดีไทย” โดยคณะเพลงฉ่อย โอเล่การละคร ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หอประชุม 55
📍เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-6 จำนวน 140 คน เท่านั้น โดยนักเรียนสามารถขอใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และนำส่งได้ที่ครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อทำการคัดเลือก
👍สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรีอาหารกลางวัน และได้รับเกียรติบัตร
📌สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
• รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มกราคม 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ร่วมค่าย 16 มกราคม 2565 ทางเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิงห์สมุทร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน
#ค่ายภาษาไทย #วรรณคดีไทย #คณะโอเล่การละคร #มาฝึกทักษะการละครไปด้วยกัน
💜🇹🇭🎭


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์