โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีนายอัครวิชญ์ สง่าเมือง ม.5/4 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาการประกวดเรียงความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีนายอัครวิชญ์ สง่าเมือง ม.5/4 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาการประกวดเรียงความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี
     
     กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดเรียงความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย : การรู้ภัยออนไลน์" จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🏆นายอัครวิชญ์ สง่าเมือง ม.5/4 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

ครูผู้ควบคุม :
ครูพิริยา พิบูลย์บุญวัฒน์
ครูกันตภณ ทองแพง
#ภาษาไทยสิงห์สมุทร


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์