โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

7/1/65 กิจกรรม "ความสุข ความรัก พลังครอบครัว"

ผู้บริหาร

7/1/65 กิจกรรม "ความสุข ความรัก พลังครอบครัว"

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยงานแนะแนว ร่วมกับ งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 จัดกิจกรรม "ความสุข ความรัก พลังครอบครัว" ภายใต้โครงการ "วันรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต" โดยมีท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนความรู้ ความสุข ความรัก และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดภายในครอบครัว ให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 28 ครอบครัว ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร💎💎💎


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์