โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ผู้บริหาร

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 25 มกราคม 2566
ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.4 - ม.6
🥇เหรียญทอง ลำดับที่ 9
ฝึกสอนและควบคุมโดย
คุณครูช่อลัดดา คำแก้ว
คุณครูอรชา บุญเย็น
คุณครูเจกวิณท์วริศ กุหลาบอ่ำ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์