โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ผู้บริหาร

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

✨ชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3✨
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ด.ช.ทักษดนย์ น่าเอ็นดู
ด.ช.ภูภูมิ สุจริต
ด.ช.สุรพงษ์ เอมยงค์
ด.ญ.ธัญวรัตน์ พัฒนะผล
ด.ญ.ชนม์นิภา ด่านปาน

ครูผู้ฝึกซ้อม
ครูอภิชาติ กังวาล
ครูสุนิสา คำวันสา
#หนังว่าซั่น #ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์