โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

สรุปผลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

สรุปผลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

🏆🥇🥈🥉🏅ผลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 25- 27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี🏆🥇🥈🥉🏅

โรงเรียนสิงห์สมุทรได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 25 รายการ
ได้รับรางวัลเหรียญชนะเลิศ 2 รายการ
🏆การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
🏆การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
🥇การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2
🥇การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์