โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมรับรางวัล ในกิจกรรมสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ soft power all education

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมรับรางวัล ในกิจกรรมสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ soft power all education

🌟โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี🌟

     กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 3 ได้นำครูเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ soft power all education และเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมถึงประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนสิงห์สมุทร มีผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้

1.นายคงเดช โชติจำลอง
ประธานเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 3 รางวัลการบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประเภทการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน 5 สหวิทยาเขต
2.นางสาวสุพัฒน์ตรา วาปีโส หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 3 รางวัลการบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประเภทการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 3
3.นางอิงดาว สุพรรณนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
4.นางสาวพัชรินทร์พร พลพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลระดับเหรียญทอง


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์