โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

      ผลการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียน
1 นายสารัช พงษ์เจริญ ม.5/4
2 นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ม.6/3
3 นายพชร ใจอินทร์ ม.6/4

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นายรณจักร ยั่งยืน

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ
** รอบแรกคัดเลือกจากโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
ทั่วประเทศ สิงห์สมุทร คว้าที่ 3 เหลือ 15 ทีม
** รอบสองจาก 15 ทีม สิงห์สมุทร คว้าที่ 1 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
** รอบสาม จาก 5 ทีม สิงห์สมุทร คว้าที่ 3

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์