โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดี นายพชร ใจอินทร์ ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลอันดับที่ 6 การแข่งขัน Spelling Bee ม.ปลาย

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดี นายพชร ใจอินทร์ ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลอันดับที่ 6 การแข่งขัน Spelling Bee ม.ปลาย

✨วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee ม.ปลาย (ม.4-6) ในโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม✨

ผลการแข่งขัน 
นายพชร ใจอินทร์ ม.6/4 รร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
ครูเจนภพ ด่านไธสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์