โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดี

✨วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ✨

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.ปลาย (ม.4-6) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม

✨การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ผลการแข่งขัน ดังนี้
นางสาวทอฝัน เจริญวงศ์ ม.6/2
นางสาวเพียงหทัย หาญสุวรรณ ม.6/2
ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🌟
จากโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ 23 ทีม

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
ครูวันเพ็ญ อุดแก้ว
ครูจิดาภา ท้าวขุนทอง
Miss Li Yifeiสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์