โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

16/2/66 ศึกษาดูงาน Zero Waste ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ผู้บริหาร

16/2/66 ศึกษาดูงาน Zero Waste ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

✨วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566✨

💚งานZero Waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป💚
นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน Zero Waste ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์