โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

16/2/66 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ และรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ผู้บริหาร

16/2/66 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ และรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

✨วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566✨

💚งาน Zero Waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป💚
ได้นำตัวแทนนักเรียนลงพื้นที่ตลาดม้าน้ำ เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น.
♻️เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ และรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก♻️

นำโดย นางสาวบรรจพร แย้มละมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
📌📌ได้ความอนุเคราะห์📌📌
🔊🔊งานประชาสัมพันธ์ 🔊🔊
โดยคุณครูพิชญาภา ภูมินทร
🎸🥁🎹วงโฟลค์ซอง🎹🥁🎸
โดยคุณครูปรากะวิน ดาวกระจ่าง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์