โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

16/2/66 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อเนื่อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร

16/2/66 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อเนื่อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🧡วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566🧡

นางสุทิศา ศรีตังนันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และนางสาวบรรจพร แย้มละมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อเนื่อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ราย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์