โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรได้รับรับรางวัลชมเชย IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรได้รับรับรางวัลชมเชย IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสิงห์สมุทรได้รับผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
🎖🏅IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
🏆รางวัลชมเชย🏆
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์