โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอติกานต์ เชิดชู

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอติกานต์ เชิดชู

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอติกานต์ เชิดชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ประเภททีมหญิง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566
"เทียนนกแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-14 ม.ค. 66 ณ จังหวัดเชียงใหม่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์