โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

22/2/66 นางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

22/2/66 นางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

✨วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566✨

โรงเรียนสิงห์สมุทรเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

✨💙🤍🙏🏻💙🤍✨

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์