โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

23/2/66 โรงเรียนสิงห์สมุทรเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 12

23/2/66 โรงเรียนสิงห์สมุทรเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 12

✨วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566✨

โรงเรียนสิงห์สมุทรเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัด 12

✨💙🤍🙏🏻💙🤍✨


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์