โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ทั้งระดับชั้น ม. 1 และ ม.4

ผู้บริหาร

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ทั้งระดับชั้น ม. 1 และ ม.4

ประกาศให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ   ทั้งระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 

มาสอบพร้อมกันในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
รายงานตัวเวลา 08.30 -09.00 น.


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์