โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

บุคคลที่มามอบตัวนักเรียนจะต้องมีชื่อตรงกับข้อมูลที่นักเรียนกรอกในการรายงานตัวเท่านั้น

บุคคลที่มามอบตัวนักเรียนจะต้องมีชื่อตรงกับข้อมูลที่นักเรียนกรอกในการรายงานตัวเท่านั้น

#ย้ำเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2566 บุคคลที่มามอบตัวนักเรียนจะต้องมีชื่อตรงกับข้อมูลที่นักเรียนกรอกในการรายงานตัวเท่านั้น  หากไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัวทุกกรณี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์