โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 5/2/66 ชมรมดุริยางคศิลป์สากล โรงเรียนสิงห์สมุทร เดอะซาวด์ออฟสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีสร้างฝัน สร้างสรรค์สังคมปีที่ 9

5/2/66 ชมรมดุริยางคศิลป์สากล โรงเรียนสิงห์สมุทร เดอะซาวด์ออฟสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีสร้างฝัน สร้างสรรค์สังคมปีที่ 9

ผู้บริหาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 5/2/66 ชมรมดุริยางคศิลป์สากล โรงเรียนสิงห์สมุทร เดอะซาวด์ออฟสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีสร้างฝัน สร้างสรรค์สังคมปีที่ 9

5/2/66 ชมรมดุริยางคศิลป์สากล โรงเรียนสิงห์สมุทร เดอะซาวด์ออฟสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีสร้างฝัน สร้างสรรค์สังคมปีที่ 9

✨วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566✨

🎼🎹🥁🎷🎺🪗🎸ชมรมดุริยางคศิลป์สากล โรงเรียนสิงห์สมุทร เดอะซาวด์ออฟสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมโครงการดนตรีสร้างฝัน สร้างสรรค์สังคมปีที่ 9 โดยมีกิจกรรมการเปิดหมวกประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อบริจาคให้กับนักเรียนผู้พิการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ และกิจกรรมการเปิดมินิคอนเสิร์ตเพื่อน้อง นำโดยคุณครูสาวิตรีโสภณ คุณครูปรากะวิน ดาวกระจ่าง และคุณครูศิริชน วัฒนะสุวรรณชัย จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดยยอดเงินที่ได้จากกิจกรรมอบให้โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ รวมทั้งสิ้น 63,380 บาท❤️🙏🏻✨

ความรู้สึกทั้งหมด
83


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์