โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 28/2/66 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการถ่ายภาพเบื้องต้น

28/2/66 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการถ่ายภาพเบื้องต้น

ผู้บริหาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 28/2/66 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการถ่ายภาพเบื้องต้น

28/2/66 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการถ่ายภาพเบื้องต้น

✨วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566✨

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการถ่ายภาพเบื้องต้น 🖥️⌨️💻📷📸
ณ ห้องประชุมสิงห์สมุทร 


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์