โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต ภูวพุทธโชติ

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต ภูวพุทธโชติ

ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Speech of the day 2023 ณ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม.

รางวัลชนะเลิศ
นายชยุต ภูวพุทธโชติ ม.5/2
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
- ครูรณจักร ยั่งยืน
- ครูพรสวรรค์ อ่อนโยน
ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เกียรติบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมของที่ระลึก

ผลการแข่งทั้งหมด
ที่ 1 รร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ที่ 2 รร.สารสาสน์เอกตรา กทม.
ที่ 3 รร.เตรียมอุดมศึกษา กทม.
ชมเชย รร.วชิราวุธวิทยาลัย กทม.
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์