โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 24/3/66 งานกองทุนฯ (กยศ.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

24/3/66 งานกองทุนฯ (กยศ.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้บริหาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 24/3/66 งานกองทุนฯ (กยศ.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

24/3/66 งานกองทุนฯ (กยศ.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

💙🤍 วันที่ 24 มีนาคม 2566 💙🤍

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยนางสาวปรียนิตย์ โชคอำนวย หัวหน้างานกองทุนฯ (กยศ.) และนางวราภรณ์ มีทอง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน กยศ. ภายในสถานศึกษา สำหรับเตรียมการให้บริการแก่นักเรียน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต✨💵💰🏫


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์