โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์
ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

นักเรียน
1 นายบดินทร์ จินตนา ม.5/7
2 นายชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์ ม.5/7
ครูคุมทีม
นายรณจักร ยั่งยืน

ผลการแข่งขัน
1 รร.สิงห์สมุทร ชลบุรี
2 รร.ระยองวิทยาคม ระยอง
3 รร.ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
ชมเชย รร.เตรียมอุดมศึกษา กทม.
ชมเชย รร.โยธินบูรณะ กทม.

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์