โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี กับนายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2

ผู้บริหาร

















โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี กับนายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ

นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2
ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - เม.ย. 66
ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครูผู้ควบคุม ครูรณจักร ยั่งยืน






สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์