โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
1.ครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
3.พนักงำนสถานที่ จำนวน 4 อัตรา
(เพศชาย 2 อัตรา เพศหญิง 2 อัตรา)
4.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
รวม 10 อัตราสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์