โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงยินดี นางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงยินดี นางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 42
🏆ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 7 – 8 เมษายน พ.ศ. 2566
📍อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการแข่งขัน โรงเรียนสิงห์สมุทร
รายการเดี่ยวซอด้วง
1.รางวัลชนะเลิศ
🏆ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ม.6/8
2.🏅รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
รองชนะเลิศลำดับที่ 4
เด็กหญิงสรารัตน์ ไชยวงศ์ ม.1/3
รายการเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
🏅รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
นายณภัทร ปังอุทา ม.5/13
รายการเดี่ยวจะเข้
🏅รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
นายสิรภพ สมบัตรหลาย ม.2/3
คุณครูผู้ดูแลและควบคุม
นายเจกวิณท์วริศ กุหลาบอ่ำ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์