โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบรรจพร แย้มละมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบรรจพร แย้มละมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

💫🌟โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี✨💫
นางสาวบรรจพร แย้มละมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร)” ✨💙🤍✨


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์