โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

ผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร
ในนามทัพกีฬาไทย กีฬาซีเกมส์ 2023 ณ ประเทศกัมพูชา
การแข่งขันกีฬาเรือใบ ⛵️🥇🥈🥇

+++++++++++++++++

- นางสาวทอฝัน บุนนาค ม.6/7 เหรียญทอง ILCA6
- นายธนพัต ศิริเจริญ ชั้น ม.5/6 เหรียญเงิน ILCA4
- เด็กหญิงพชรพรรณ องคะลอย ม.3/1 เหรียญทอง คู่ผสม Optimist

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์