โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร
คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออก✨
++++++++++++++++
รับเกียรติ โล่ เงินรางวัล 1,500 บาท
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
++++++++++++++++
รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวสิริฉัตร เลิศสุวิมล ม.5/3
2. นายสารัช พงศ์เจริญ ม.6/4
3. นายชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์ ม.6/7
ครูคุมทีม
1. ครูรณจักร ยั่งยืน
2. ครูสุภาพร จันทร์คลัง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์