โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์สมุทร ข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสิงห์สมุทร ข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1

🎉🎉วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ✨
♻️ งาน Zero Waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสิงห์สมุทร ♻️
นางสาวบรรจพร แย้มละมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

++++++++++++++++++++
ทั้งนี้ได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2566 โดยเป็น 1 ใน 24 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,808 โรงเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และทางคณะกรรมการจะเข้าประเมินที่โรงเรียนในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม นี้

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์